งานแผนยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบพิมพ์รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง โดยใช้ทุนสำรองสะสมสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 24 May 2019 10:08

 

 คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบพิมพ์รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายรายการครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง โดยใช้ทุนสำรองสะสมสาขาวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 

 

 

แบบพิมพ์คำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้กลางปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Friday, 01 February 2019 14:45

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

การจัดทำรายละเอียดคำขอครุภัณฑ์ เงินอุดหนุนจากรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Thursday, 18 October 2018 10:12

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบพิมพ์

 

 

   

แบบพิมพ์ขออนุมัติเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Wednesday, 03 October 2018 15:08

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด

 

 

 

เอกสารงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 02 October 2018 09:30

 

 รายละเอียดแบบพิมพ์ 1 - 7  (ล่าสุด)

 

 

   

Page 1 of 13

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
// POP-UP //